Ladda ner årsredovisning (PDF)

Ernst

Rosén

Årsredovisning

2022

Det här är Ernst Rosén

Ernst Rosén är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Bolaget grundades 1952 av byggmästaren Ernst Rosén. Idag är fjärde generationen verksam i bolaget och bygger för framtiden genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Alltid med hyresgästernas bästa i fokus.

Inom kärnverksamheten äger, förvaltar och utvecklar Ernst Rosén 41 fastigheter med en total yta om 197 000 kvm. Beståndet består av bostadshyresrätter, kommersiella lokaler och parkeringsplatser.

Utöver detta utvecklar Ernst Rosén mark och fastigheter för nyproduktion av bostäder.
Koncernen
Förutom vår kärnverksamhet, att förvalta och utveckla hyresfastigheter, så ingår en rad andra bolag i koncernen. Dessa varumärken och verksamheter står på sina egna ben – de styrs och ­organiseras av respektive bolags­ledning och styrelse.
Nääs Fabriker logotypBarsebäck Resort logotypVallda Golf & Country Club logotypeAranäs Fastigheter logotypÖrgryte Bostad logotypCo: logotyp
01

Året i korthet

Total omsättning,
mkr

1058

Hyresintäkter,
Mkr

505

UTHYRNINGSBAR YTA,
m2

348600

ANDEL
BOSTÄDER

67%

Vi har byggt för framtiden i sjuttio år

2022 fyllde Ernst Rosén 70 år, och vi har firat vårt jubileumsår med både hyresgäster och medarbetare. Året har bjudit på gårdskalas, sportiga familjedagar och fika i våra kvarter. För våra medarbetare har året gått i hälsans tecken – läs mer om vårt 70-årsjubileum.
Vit pil som pekar åt höger
Se bilderna

En strategi för affären och kunderna

2022 tog vi på Ernst Rosén fram en ny strategi som fokuserar på våra kunder och på vår affär – och där de båda satsningarna går hand i hand. Strategin ger oss verktygen vi behöver för att utveckla vårt erbjudande, våra fastigheter, våra medarbetare och vårt viktiga hållbarhetsarbete. Nu börjar arbetet med att implementera strategin och göra Ernst Rosén redo för de kommande 70 åren.
Vit pil som pekar åt höger
Fokusområden

86,5%

Att våra kunder och hyresgäster känner trygghet är en central del i vårt hållbarhetsarbete. Därför är vi extra glada över resultatet i vår senaste NKI-undersökning, som visar att 86,5 procent av våra hyresgäster upplever att de är trygga i sitt ­boende. Det är 5,7 procent högre än branschgenomsnittet och en höjning med 0,6 procent från vår senaste egna mätning.
Vit pil som pekar åt höger
Våra NKI-siffror

Invigning av vårt 6:e miljöhus

Vårt arbete med att förbättra våra hyresgästers möjligheter att ­källsortera fortsätter och vi jobbar löpande med att stänga sopnedkast och i stället bygga miljöhus. I år blev vårt sjätte miljöhus färdigt vilket betyder att hälften av våra hyresgäster nu har möjlighet att källsortera i våra miljöhus.
Vit pil som pekar åt höger
Johan berättar
02

VD-ord

Linda Pettersson — VD Ernst Rosén AB

Vi skapar en kultur där förvaltning och utveckling går hand i hand

2022 fyllde Ernst Rosén 70 år. Under den här tiden har vi byggt upp ett stort bestånd av fastigheter i Göteborg, och vi är stolta över att idag få erbjuda hem och lokaler till tusentals människor och företagare. För att det erbjudandet ska bli bättre och bättre har vi under detta jubileumsår ställt en rad viktiga frågor till oss själva: vad står Ernst Rosén för, hur ska vi fortsätta att leverera värde till våra hyresgäster och vad krävs egentligen för att växa hållbart på lång sikt? De svar vi kommit fram till har lett till nya arbetssätt och en organisation som ska förnya Ernst Rosén – samtidigt som vi tar tillvara vårt arv och vår långa erfarenhet av Göteborgs fastighetsmarknad. Målet är att bli en organisation där förvaltning är lika med rörelse och framåtdrift – och som så klart fortsätter att sätta våra hyresgäster främst.

Nu växlar vi upp tempot i hållbarhetsarbetet
Apropå rörelse och framåtdrift – ingenstans förändras landskapet snabbare just nu än inom miljömässig hållbarhet. Det som ansågs vara i framkant förra året är redan en hygienfaktor. Det här är en välkommen och nödvändig utveckling, men om vi ska vara självkritiska har den snabba utvecklingen på området också gjort att vi har en hel del jobb framför oss för att kunna möta våra egna och omvärldens växande krav. Inom social hållbarhet ligger vi långt fram redan idag, och som en förvaltare av människors hem och verksamheter är det en självklarhet för oss att fokusera på frågor som trygghet och välmående. Under året har vi tagit fram mål och strategier för vårt hållbarhetsarbete, som kretsar både kring miljö och klimat, våra medarbetare och trygghet för våra kunder och hyresgäster. Det är ett arbete som skapat förutsättningar för att växla upp tempot i hållbarhetsarbetet.

Framtidens fastighet på Jungmansgatan
Mycket av det arbete som skett under året har syftat till att förbereda Ernst Rosén för de kommande 70 åren. Detsamma kan sägas om ett av årets stora fastighetsutvecklingsprojekt, nämligen totalrenoveringen och påbyggnaden av vår ­fastighet på Jungmansgatan. Här har vi tagit all vår erfarenhet och ­kombinerat den med modern teknik och kunskap för att skapa en mall för framtida utvecklingsprojekt. Med solpaneler på taket, elbilsladdare, stora cykelutrymmen, paketboxar utanför fastigheten, en ny och välplanerad innergård och total­renoverade lägenheter har vi skapat en modern hyresfastighet anpassad efter dagens ­behov. Fastigheten på Jungmansgatan kommer att fungera som inspiration för framtida projekt men ger oss också möjligheten att mäta effekten av våra insatser
– för Ernst Roséns affär och för våra hyresgäster.

Välkommen hem igen
Ett annat projekt som legat oss nära om hjärtat är renoveringen av vår fastighet på Övre Husargatan, som delvis ­förstördes 2021. Att förlora sitt hem eller verksamhet är en hemsk upplevelse, och våra medarbetare och samarbetspartners har arbetat hårt för att våra hyresgäster ska kunna flytta tillbaka hem så snart som möjligt. Nu är vi snart där. Majoriteten av lägenheterna och lokalerna färdigställdes under året och de sista hyresgästerna beräknas få flytta hem under våren 2023. Jag är stolt över det här arbetet och framför allt glad för att våra hyresgäster och affärsidkare äntligen får komma hem igen.

Ett utmanande och viktigt år
Det senaste året har präglats av krig och finansiell oro, av ­råvarubrist och energikris. Det har varit ett år där många ­tvekat och avvaktat, och även vi på Ernst Rosén har pausat vissa investeringar och projekt. Materialbristen har till exempel gjort att vi helt plötsligt stått utan köksbänkar eller balkongräcken, och det har ställt krav på kreativitet och flexibilitet. Men vi har inte stått stilla utan arbetat tillsammans för att hitta lösningar. Våra medarbetare är verkligen vår främsta resurs och jag är stolt över allt vi åstadkommit under året. Jag ser med spänning fram emot att, tillsammans med alla kollegor och hyresgäster, fortsätta utveckla Ernst Rosén under 2023.
03

Omvärld och trender

Världen vi verkar i

2022 var ett på många sätt exceptionellt år. Just som effekterna av pandemin långsamt ­började klinga av slungades Europa in i krig och ekonomisk oro. Rysslands invasion av Ukraina, råvarubrist och rusande inflation och energipriser är bara några av de händelser som påverkat världen och världsekonomin – och naturligtvis oss på Ernst Rosén.

Inflationens återkomst

Under året steg den globala inflationen kraftigt och i Sverige nådde den nivåer som vi inte har sett på decennier. Både privatpersoner och företag vaknade upp till en ny ekonomisk verklighet, och fastighetsmarknaden var inget undantag. Sämre finansieringsmöjligheter och -villkor, högre räntor och en stigande kostnadsbild är bara några av de konsekvenser som fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare mötte under året. På Ernst Rosén är vi naturligtvis inte immuna mot denna utveckling, men vi har i många år arbetat för att kunna möta en situation som denna:
  • Vi arbetar med en större andel fast ränta i skuldportföljen vilket medför att de högre räntorna slår igenom med eftersläpning. Det ger oss tid att anpassa oss till högre finansieringskostnader.
  • Tack vare långsiktiga relationer med våra kreditgivare, i kombination med starka nyckeltal, har vi kunnat säkerställa marknadsmässiga villkor på de refinans­ieringar som skett under året.
  • Ernst Roséns låga belåningsgrad – drygt 30 procent sett över hela portföljen – gör att vi står finansiellt starka även i tider av högre räntor och lägre fastighetsvärderingar.

En hyresmarknad i förändring

Den ekonomiska utvecklingen har stor påverkan på fastighetsmarknaden – och olika segment påverkas på olika sätt. Samtidigt har pandemin påverkat hur vi bor och arbetar, vilket skapat nya förutsättningar på den svenska fastighetsmarknaden.

Hos Ernst Rosén kan olika delar av vårt bestånd komma att påverkas på olika sätt. Bostadsmarknaden är stabil och efterfrågan på våra hyresbostäder är fortsatt mycket stor. När inflationen går upp och bostadskost­naderna stiger för både villor och bostadsrätter blir dessutom hyresrätten mer attraktiv som boendeform. Vi ser kontinuerligt över möjligheterna att tillföra fler ­bostäder till göteborgarna, både genom projektutveckling och inom vårt befintliga fastighetsbestånd.

För lokalhyresmarknaden kan utvecklingen framåt se annorlunda ut. Den svaga ekonomiska utvecklingen påverkar konsumtionen och det riskerar att drabba våra lokalhyresgäster – inte minst dem som bedriver handel. Vi följer utvecklingen noga, i skrivande stund har vi låg vakansgrad på lokalsidan och intressenter för våra ­lediga objekt. Trots den allt tuffare marknaden.

Råvarupriser och byggkostnader

Redan under Coronapandemin såg vi en kraftig ­ökning av priser på råvaror och byggmaterial. I spåren av ­Rysslands invasion av Ukraina har prisökningen fortsatt, på vissa varor i extrem takt. Armeringsstål har under denna period sett prisökningar med 100 procent och trävaror har stigit med uppemot 45 procent. Ökningarna beror på höga energipriser, råvarubrist och leverans­problem – och det generellt höga inflationsläget.

Även priset på entreprenader har under denna period ökat kraftigt vilket lett till att flera svenska bostadsprojekt inte startat som planerat. Särskilt drabbad har projektutvecklingen av bostadsrätter varit, i och med att de också påverkas av en försvagad köpkraft och betalningsvilja. Utvecklingen riskerar att ytterligare försvåra bostadsbristen i Göteborgsområdet, vilket är beklagligt. Samtidigt innebär det faktum att många väljer bort ­bostadsrätter ett ökat intresse för att bo i hyresrätt.

På grund av den ökade kostnadsbilden har vi på Ernst Rosén valt att för stunden inte starta nya, större ombyggnadsprojekt. Planeringsarbetet fortsätter dock i väntan på att förutsättningarna klarnar. När det gäller den löpande förvaltningen så kommer vi extra noggrant att analysera våra planerade underhållsåtgärder. I de fall vi kan skjuta på vissa planerade åtgärder kommer vi att göra så till förmån för projekt inom energieffektivisering.  

Stigande energipriser

Stigande el- och energipriser har drabbat såväl privata som kommersiella fastighetsägare under året. Tack vare ett bundet elavtal som löper till och med hösten 2023 har vi på Ernst Rosén än så länge inte drabbats så hårt av de stigande elpriserna. Priset på fjärrvärme har inte heller sett samma extrema prisökningar som på el-området, vilket gjort att vi under året kunnat undvika stora kostnadsökningar.

När vi nu går in i 2023 är vi extra tacksamma att vi under lång tid arbetat med att minska vår energi­konsumtion. Vi har bland annat investerat i uppkopplade fastigheter och anläggningar. Det gör att vi kan styra fastigheterna centralt och därmed kan jobba med smart energieffektivisering. Under 2023 kommer vi att fortsätta jobba för lägre energiförbrukning – både i vår dagliga förvaltning och genom att se över möjligheten och potentialen i till exempel solceller, fönsterbyten, injusteringar av värmesystem och tilläggsisolering i våra fastigheter.

Trygghet

Vi arbetar dagligen – i vår förvaltning och i vårt utvecklingsarbete – med att öka våra hyresgästers trivsel och känsla av trygghet. Vår utgångspunkt är att trygga bostadsområden bygger trygga samhällen, och att vår närvaro gör skillnad. Därför sitter våra fastighetsans­variga på plats i våra områden och lär känna våra hyresgäster. Vi satsar också på belysning, trygga utemiljöer och miljörum – samt på grannsamverkan och levande kvarter. Att våra hyresgäster trivs och känner sig trygga är oerhört viktigt för oss på Ernst Rosén. Vi är därför väldigt glada över att vår nyligen genomförda NKI-mätning visar att den upplevda tryggheten hos hyresgästerna i våra bostadsområden ökar.
04

Våra fastigheter
och hyresgäster

Uthyrningsgrad
i procent

96%

Antal
bostadshyresrätter

3366

Antal
lokaler

699

Antal
fastigheter

91

Fastighetsbestånd

Våra fastigheter

Ernst Rosén-koncernens fastighetsbestånd i Göteborg, Lerum och ­Kungsbacka ­omfattar totalt 340 600 kvm uthyrningsbar yta som utgörs av 3 366 bostäder och 669 kommersiella lokaler – inklusive Aranäs AB och Nääs Fabriker. ­Utöver ovanstående ingår också Vallda Golf & Country Club och Barsebäck Resort, där det bedrivs golf- hotell- och ­restaurangverksamhet, i koncernen.
Kartan visar verksamhetsområdena för kärnverksamheten Ernst Rosen AB.
För muspekaren över något av våra områden för mer information.
Black arrow pointing right

Lerum***

Antal fastigheter: 5
Antal lägenheter: 17
Antal lokaler: 157
Total yta: 22 688 kvm

*** inkl Nääs Fabriker
Fastigheter i Lerum

Annedal

Antal fastigheter: 3
Antal lägenheter: 470
Antal lokaler: 28
Total yta: 30 877 kvm
Fastigheter i Annedal

Lunden**

Antal fastigheter: 22
Antal lägenheter: 880
Antal lokaler: 150
Total yta: 82 109 kvm

** inkl Olskroken/Bagaregården/Torp
Fastigheter i Lunden

Centrum*

Antal fastigheter: 3
Antal lägenheter: 34
Antal lokaler: 18
Total yta: 5 733 kvm

* inkl Heden/Lorensberg/Stampen
Fastigheter i Göteborg Centrum

Vasastaden

Antal fastigheter: 3
Antal lägenheter: 226
Antal lokaler: 7
Total yta: 16 615
Fastigheter i Vasastaden

Olivedal

Antal fastigheter: 3
Antal lägenheter: 344
Antal lokaler: 31
Total yta: 24 168 kvm
Fastigheter i Olivedal

Kallebäck & Krokslätt

Antal fastigheter: 3
Antal lägenheter: 251
Antal lokaler: 28
Total yta: 29 827 kvm
Fastigheter i Kallebäck/Krokslätt

Trivsamma, attraktiva och trygga kvarter för våra hyresgäster

86,5 procent av våra hyresgäster upplever att de är trygga i sitt boende. Vilket innebär att vi ligger är 5,7 procentenheter högre än branschmedelvärdet* som är 80,8 procent.

* Källa: AktivBo Benchmark 2022

Anna Maria Eide driver Studio Aroma på Brunnsgatan 1 i Göteborg.

Porträtt av Anna Marie Eide mot mörk bakgrund

Vad gör ni på Studio Aroma?
– Studio Aroma har sedan 2002 specialiserat sig på tjänster inom skönhet och hälsa. Vi erbjuder allt från avancerad hudvård och permanent hårborttagning till friskvårdsbehandlingar med massage och fotvård. Hos oss arbetar både auktoriserade hudterapeuter, certifierade massageterapeuter och legitimerad sjukvårdspersonal.

Vilken är din roll?
– Jag är legitimerad sjuksköterska, VD och klinikchef och driver Aromas två salonger. Brunnsgatan 1 är den nyaste ­salongen som startades 2019.

Hur skulle du beskriva samarbetet med Ernst Rosén?
– Vi upplever att Ernst Rosén varit en närvarande hyresvärd under pandemin. Den dialogen vi har kunnat ha under en utmanade tid är något vi har uppskattat. Vi har alltid fått bra bemötande och vår fastighetsansvarige Andreas Björkner är en riktig klippa som finns till hands vid alla möjliga behov. Där har ni en fantastisk medarbetare!

Hur ser era planer ut framöver på Brunnsgatan? Utveckling av verksamheten, nya tjänster, nå ut till boende i närheten etc?
– Ja, bland annat har vi dragit igång en stor satsning på friskvårdsbehandlingar via ePassi, Benify och Wellnet – och hoppas nå ut till både nya och gamla kunder. Vi har redan sett en positiv effekt av detta och hoppas boende i området ska få upp ögonen för oss.

Hyresgäst i 39 år

Britt-Marie Boberg bor numera i Lunden och har bott i Ernst Roséns fastigheter sedan 1984. Hon upplever att Ernst Rosén alltid ställt upp för henne:

– Det bästa med de Ernst Rosén-fastigheter jag har bott i är att de varit tillgängliga och anpassade för alla. Jag har en rullstols­buren dotter och hennes behov har alltid blivit tillgodo­sedda hos Ernst Rosén. Jag tycker också det är väldigt fint att fastigheterna är anpassade för äldre personer med rullatorer. Sen är hyresgästerna här helt fantastiska, så hjälpsamma. Grannsamverkan är väldigt skönt att ha, i synnerhet när man bor ensam.
Porträtt av en härlig fyrbent vän

Det här är Doris

Hon är en av våra många fyrbenta hyresgäster. Doris har bott i vårt kvarter Annedal sedan januari 2019 och hon älskar att vara i parken med körsbärsträd som ligger precis bredvid bostadsområdet. Hennes favoritmat är leverpastej och hon gosar gärna med alla som vill.
05

Hållbarhet

Näringslivets ­engagemang för att vända den negativa ­trenden är avgörande. Satsningarna måste skalas upp, vilket ­kräver politiskt ­tydlighet och en ­lång­siktighet kring utveckling av ­regelverk.
Hållbarhet

Tre strategiska hållbarhets­områden

Som en aktör inom fastighetsbranschen har Ernst Rosén inte bara ett stort ansvar över våra hyresgästers boende. Vi har också̊ ett ­ansvar för våra medarbetare, samhället vi verkar inom och planeten vars resurser vi är med och brukar.

Med utgångspunkt i vår vision och den globala omställnings­agendan har vi under 2022 tagit fram en ny hållbarhetsstrategi för Ernst Rosén. Arbetet har resulterat i ett ramverk med tre strategiska hållbarhetsområden som visar vår ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.

Det här ramverket fungerar som en vägvisare för vårt ­kort- och långsiktiga hållbarhetsarbete. Under 2023 ska vi konkretisera ramverket ytterligare för att sedan implementera det fullt ut i verksamheten.
1

Trygga och inkluderande kvarter

Ernst Rosén ska arbeta löpande för att skapa trygga och inkluderande kvarter – och bidra till ett tryggare Göteborg.
Globala målen 16 – Fredliga och inkluderande samhällenGlobala målen 11 – Hållbara städer och samhällen
Delmål 11.3 Verka för en inkluderande och ­hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar ­planering och förvaltning av bosättningar

Delmål 16.1 Minska våld i samhället

Indikator 16.1.4 Andel av befolkningen som känner sig trygga när de är ute i det egna bostadsområdet sent på kvällen
2

Ansvarsfull aktör och engagerad arbetsgivare

Ernst Rosén ska erbjuda lika rättigheter, en trygg arbetsmiljö och långsiktigt hållbar ­affärsutveckling genom hela värdekedjan.
Globala målen 10 – Minskad ojämlikhetGlobala målen 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Delmål 8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt

Delmål 8.5 Uppnå full sysselsättning och anständigt arbete för alla och lika lön för arbete av lika värde

Delmål 8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik

Delmål 8.8 Främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla

Delmål 10.3 Minska ojämlikhet och diskriminering på arbetsplatsen
3

Stadsbyggnad för framtida generationer

Ernst Rosén ska arbeta för att minska ­klimat­förändringarna och bidra till cirkulära resurs­flöden i staden.
Globala målen 7 – Hållbar energi för allaGlobala målen 12 – Hållbar konsumtion och produktionGlobala målen 13 – Bekämpa klimatförändringarna
Delmål 7.2 Öka andelen förnybar energi i den ­globala energimixen

Delmål 7.3 Förbättra energieffektiviteten

Delmål 12.5 Minska avfall genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning

Indikator 12.5.1 Ton återvunnet material

Delmål 13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

Indikator 13.2.2 Totala utsläpp av växthusgaser
06

Om koncernen

Johan Rosén — Koncernchef

Vi tar fram den fulla potentialen i varje plats – och i varje koncernbolag

Porträtt av Johan Rosén – Koncernchef
För det första, vad innebär fastighetsutveckling för Ernst Rosén?
– Det korta svaret är att vi ser potentialen och möjligheterna i en plats. Fastighetsutveckling är mycket mer än att bara bygga nytt. Vare sig det handlar om ett bostadskvarter eller en golf­bana så finns det många sätt att stärka platsens identitet och de värden som den tillför. Det kan handla om att addera verksamheter, förbättra kommunikationer och service eller på andra sätt utveckla de platser där vi verkar. Så i alla våra koncernbolag strävar vi efter att parallellt förvalta, förtäta och förädla.

Vilka är fördelarna med det här sättet att se på fastighetsutveckling?
– Fördelarna är många, inte minst för att utveckling skapar synergier. Vi hade kunnat vara nöjda med att till exempel bara förvalta Vallda Golf & Country Club, men för vår affär är det självklart värdefullt att aktivt leta efter nya möjligheter. Genom ständig utveckling stärker vi vår konkurrenskraft, lockar nya målgrupper och bidrar till fler möjligheter för alla som verkar på våra olika destinationer. Dessutom bidrar det till att skapa en engagerad och spännande arbetsplats för alla som jobbar med oss på Ernst Rosén.

Under 2022 har ni tagit flera steg för att förstärka det här arbetssättet ytterligare. Berätta om dem!
– För det första har vi utvecklat en ny styrmodell och med det stärkt styrelserna i varje enskilt koncernbolag. Vi vill ge alla våra koncernbolag möjlighet att växa med större autonomi och frihet. Dessutom har vi tagit fram en modell för hur alla nya utvecklingsprojekt ska drivas med hjälp av en dedikerad styrgrupp. Riktiga värden skapas när vi kan arbeta aktivt med projekt, göra analyserna och få tiden som krävs för att se och förverkliga potentialen. Med dessa strategiska förändringar kan vi stärka de enskilda verksamheternas utvecklingskraft – vilket också kommer att lyfta hela koncernen.

Hur skulle du sammanfatta det här året för Ernst Rosén?
– Det har varit ett oerhört positivt år, men också ett år fyllt av utmaningar. Det är ett år där vi lagt grunden för framtiden – genom vår nya styrmodell och genom att utveckla vårt strategiska arbete för många av koncernbolagen. Under ett år som detta, som präglats av krig och ekonomisk oro, är vi väldigt stolta över att ha utvecklat processer och arbetssätt som kommer att skapa stora värden längre fram.

Vilka har varit de största utmaningarna under 2022?
– Även vi har så klart märkt av oron i ekonomin och de kostnadsökningar som skett. Tack vare låg belåning och till stor del fasta elpriser har vi klarat oss undan de värsta konsekvenserna, men det är ändå ett år där vi pausat vissa investeringar. Och visst kan vi skjuta på utveckling av nya hotellrum, fastigheter eller golfhål, men våra medarbetare vill vi inte sluta utveckla. Våra anställda växer och utvecklas i takt med verksamheten, och därför har det varit viktigt att arbeta framåt även under ett år som detta.

Till sist, vad ser du mest fram emot 2023?
– Kort sagt att se allt det arbete vi lagt ner under det här året bära frukt. Jag är övertygad om att våra koncernbolag kommer att utvecklas och växa under de kommande åren, och förverkliga potentialen i våra destinationer på sätt vi inte ens kan gissa oss till idag.
Koncernen

Övriga bolag och verksamheter

Nääs Fabriker

Mötesplats i historisk bruksmiljö med hotell- och konferensverksamhet, restaurang, bageri, butiker och kontorslokaler.

Omsättning: 126 mkr
Antal anställda: 79
Ägarandel: 100%
VD: Kristina Christofferson
Hemsida: naasfabriker.se
Nääs Fabriker logotyp

Vallda golf & Country Club

Högt rankad 18-håls hedbana av skotsk karaktär med välrenommerad restaurang.

Omsättning: 20 mkr
Antal anställda: 14
Ägarandel: 100%
VD: Patrik Fredriksson
Hemsida: valldagolf.se
Vallda Golf & Country Club logotype

Barsebäck Resort

Golfresort med en av Europas vackraste golfanläggningar, padel, bistro, hotell och konferens.

Omsättning: 59 mkr
Antal anställda: 47
Ägarandel: 100%
VD: Michael Lundin
Hemsida: barseback.com
Barsebäck Resort logotyp

Aranäs

Kungsbackas största privata fastighetsägare med cirka 2 300 lägenheter och drygt 90 000 kvm lokaler, bland annat Kungsmässan Köpcentrum med cirka 120 butiker.

Omsättning: 389 mkr
Antal anställda: 58
Ägarandel: 50%
VD: Nenne Pettersson
Hemsida: aranas.se
Aranäs Fastigheter logotyp

Örgryte Bostads AB

Äger, förvaltar och har varit en del av livet på Prästgårdsängen sedan området byggdes 1965.

Omsättning: 64 mkr
Antal anställda: 6
Ägarandel: 20%
VD: Andreas Ekstrand
Hemsida: prastgardsangen.se
Örgryte Bostad logotyp

CO

En kollaborativ studio som jobbar med att låta idéer som för människor närmare varandra mogna, växa, ta form och förvandlas till produkter eller tjänster.

Omsättning: 3 mkr
Antal anställda: 3
Ägarandel: 41%
VD: Karl Alfredsson
Hemsida: comorning.com
Co: logotyp
Vi skapar och investerar i idéer som gör platser klokare och för människor närmare!